Hyvinvointiohjaus

Hyvinvointiohjauksella pyritään kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Hyvinvointiohjaus koostuu sekä ravinto-ohjauksesta että Liikkuva keho -harjoituksista. Ohjaus on prosessi, jonka edellytyksenä on molemminpuolinen sitoutuminen, ja yhteistyötä myös arvioidaan prosessin edetessä. Hyvinvointiohjauksen tavoitteena on luoda muutos kohti aktiivista elämäntapaa, joka tuo mukanaan parempaa elämänlaatua ja hyvinvointia on sitten kyse ruokailutottumuksista tai liikunnan lisäämisestä omassa elämässä. Näen sinut ainutlaatuisena yksilönä ja yhdessä suunnittelemme hyvinvointitavoitteesi.

Hyvinvointiohjaukseen osallistuminen edellyttää sinulta:

  • lapsenomaista kiinnostusta ja innostusta hyvinvointiasi kohtaan,
  • motivaatioa ja halua muuttaa itseäsi ja elämääsi sekä
  • ajatuksen siitä, että hyvinvointiohjaus on vain alkusysäys kohti hyvinvoivaa elämäntapaa, joka jatkuu läpi elämäsi.

Vaihtoehtoina on yksilö- ja/tai ryhmäohjaus. Hyvinvointiohjaus voidaan toteuttaa myös verkko-ohjauksena. Voit valita juuri sinulle sopivan ohjausmuodon elämäntilanteesi, tavoitteidesi ja kiinnostuksesi mukaan.

Hyvinvointiohjaus käytännössä – Miten SINÄ pääset mukaan!

  1. Ota yhteyttä niin sovitaan tapaaminen
  2. Tapaamisessa tehdään alkukartoitus. Kartoitus sisältää kehonkoostumusmittauksen, hyvinvointiprofiilin täytön sekä tavoitteiden kartoittamisen. Samalla kuulet Herbalife-tuotteista ja halutessasi liiketoimintamahdollisuudesta. Tapaaminen ja kartoitus on täysin maksuton.
  3. Mikäli kiinnostut ja meillä tuntuu ”synkkaavan”, voit lähteä kokeilemaan tuotteita tutustumispaketilla omavalintaisesti joko kolmen tai kuuden päivän ajan. Tutustumispaketti on kertamaksullinen, mutta ei sido sinua jatkossa tuotekäyttöön.
  4. Seuraan ja tuen matkaasi tutustumispaketin ajan sopimallamme tavalla, joko puhelimitse, sähköpostitse tai sosiaalisen median kautta.
  5. Tapaamme tutustumispaketin loputtua ja teemme kartoituksen uudelleen, jotta saamme selville tapahtuneet muutokset kehossasi ja mielessäsi. Toisessa tapaamisessa myös päätämme, jatkuuko ohjausyhteistyö vaiko ei.

Hyvinvointiohjauksen tavoitteena aktiivinen elämäntapa

Aktiivisen elämäntavan reseptinä pidän tasapainoista ravitsemusta, runsasta vedenjuontia, säännöllistä liikunta sekä riittävää lepoa. Kun nämä osa-alueet ovat hallinnassa, on paremmat mahdollisuudet tuntea itsensä hyvinvoivaksi ja näyttää siltä myös ulospäin. Kokonaisvaltainen hyvinvointi luo tyytyväisyyttä ja onnellisuutta omaa itseä ja omaa elämää kohtaan.

1. Tasapainoinen ravitsemus tarkoittaa, että syödään monipuolisesti eri ravintoaineita terveellisistä elintarvikeryhmistä. Ravitsemuksella voidaan vaikuttaa terveyteen, hyvinvointiin ja suorituskykyyn. Tasapainoisessa ravitsemuksessa jokapäiväiset tai usein toistuvat valinnat nousevat merkittäväksi tekijöiksi. Yksittäiset ruuat tai ravintoaineet eivät rakenna tai tuhoa kokonaisuutta. Kaikkea voi syödä kunhan suhteet ovat oikein. Hyvä ruokavalio on ainakin tietyissä rajoissa yksilöllinen ja joustava.

Riittävä vedenjuonti on osa terveellistä ruokavaliota. Ihmiskehosta 60-70% on vettä. Vedellä on monia tehtäviä kehossamme ja se on mukana monissa eri prosesseissa kuten lämmönsäätelyssä, happamuusasteen säätelyssä, ravintoaineiden imeytymisessä, kuona-aineiden poistumisessa jne. Vedentarve vaihtelee mm. ihmisen koon, aktiivisuustason ja ympäristön lämpötilan mukaan. Nyrkkisääntönä voisi pitää, että vettä tulisi nauttia vähintään 2l päivittäin.

Herbalifen sisäiset tuotteet osana tasapainoista ravitsemusta:

Herbalife on sitoutunut kehittämään innovatiivisia ja tehokkaita tuotteita, jotka perustuvat huippuluokan tutkimukseen, kehittämiseen ja valmistamiseen.

Herbalife tuotteet voidaan jakaa sisäisen ravitsemuksen tuotteisiin sekä ulkoisen ravitsemuksen tuotteisiin. Herbalifen sisäisen ravitsemuksen tuotteet voivat yhdessä terveellisen ruokavalion ja liikunnan kanssa auttaa elämään terveellistä ja aktiivista elämää. Ulkoisen ravitsemuksen tuotteilla puhdistat ja suojaat sekä ihoa että hiuksiasi.

Monipuolinen ruokavalio sekä Herbalifen sisäiset tuotteet muodostavat yhdessä tasapainoisen ravitsemuksen. Tasapainoisen ravitsemuksen tavoitteena on tarjota kaikki tarvittavat ravintoaineet tasapainoisessa suhteessa jokainen päivä. Se tukee kokonaisvaltaisesti hyvinvointia sekä auttaa pääsemään omiin hyvinvoinnillisiin tavoitteisiin.

Herbalife tuotteita on tarkoitettu käytettävän osana terveellistä ruokavaliota eikä yksistään ilman ”oikeaa” ruokaa. Käytännössä tuet omaa ruokavaliotasi Herbalifen sisäisillä tuotteilla pirtelön muodossa olevalla terveellisellä aterialla, välipaloilla ja muilla suojaravintoainetuotteilla. Tuotekäytön laajuus riippuu sinusta itsestäsi sekä omista tavoitteistasi.

Sisäisten tuotteiden tutustumisessa on hyvin matala kynnys eikä se sido jatkossa tuotekäyttöön. Tutustuminen aloitetaan kuuden päivän tutustumispaketista (tai halutessaan heti kuukauden peruspaketilla).

2. Säännöllinen liikunta. Fyysinen kehomme on tarina elämästämme. Se kertoo valinnoistamme ja tavoistamme, oppimastamme ja jopa uskomuksistamme. Siinä näkyy myös erilaiset sattumukset ja tapahtumat elämämme varrelta. Kun jokin asia näkyy kehossamme, se vaikuttaa (tai on ainakin joskus vaikuttanut) myös mieleemme ja tunteisiimme, sillä olemmehan kokonaisuus. Niin liikunnalla kuin liikkumattomuudellakin on suoria vaikutuksia näihin kolmeen elementtiin.

Kehomme on tarkoitettu liikkumaan. Niin kuin ravitsemuksessa myös liikunnassa pitää muistaa oikeat suhteet. Oikea suhde niin liikunnan määrän kuin laadunkin suhteen. Jokapäiväinen monipuolinen kehon liikuttaminen ennemmin kuin kolme kertaa viikossa tehty kova tunnin treeni takaa paremmin voivan kehon. Tärkeää on oppia kuuntelemaan ja ymmärtämään oman kehon viestejä sekä liikuttamaan omaa kehoa ajatuksella. Kun pidät kehostasi huolta, se pitää sinusta huolta.

Mikäli ensisijaisena tavoitteena on toimintakykyinen keho, joka on liikkuva, vahva ja energinen sekä sisäinen hyvänolontunne ennemmin kuin jonkin ulkoisen ”vian” korjaaminen tai tavoitteen saavuttaminen kehossa, on liikunnan sisällyttäminen ja juurruttaminen jokapäiväiseen elämään todennäköisempää. Tällöin voimme puhua jo aktiivisesta elämäntavasta.

3. Riittävällä levolla on suuri merkitys niin fyysiseen kuin henkiseen hyvinvointiin ja näin koko elämänlaatuumme. Kehomme ja mielemme tarvitsee aikaa levätä ja palautua päivän askareista sekä liikunnasta. Levon aikana palaudumme, uudistumme ja voimistumme.