Making the world healthier and happier.

Hyvinvointiohjauksella pyritään kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Hyvinvointiohjauksen tavoitteena on luoda muutos kohti terveellistä elämäntapaa, jonka kulmakivinä ovat tasapainoinen ravitsemus ja riittävä vedenjuonti, säännöllinen liikunta sekä riittävä lepo. Näen sinut ainutlaatuisena yksilönä ja yhdessä suunnittelemme hyvinvointitavoitteesi.

Hyvinvointiohjaus on monipuolinen yhdistelmä yksilö- ja ryhmäohjausta, joka tapahtuu sekä verkko-ohjauksena Facebook-ryhmän kautta että henkilökohtaisina tapaamisina. Ohjaus tapahtuu 21 päivän haasteiden kautta, joiden teemat ovat yleinen hyvinvointi, liikettä keholle sekä painonhallinta. Voit osallistua juuri siihen haasteeseen, mikä vastaa sinun tarpeitasi ja tavoitteitasi.

Herbalife-ravitsemustuotteisiin tutustumisessa on hyvin matala kynnys eikä se sido jatkossa tuotekäyttöön. Hyvinvointiohjaus aloitetaan 21 päivän tutustumispaketista, joka sisältää Formula 1 -ydintuotteen (hinta 47€). Mikäli yhteistyömme on sujunut hyvin ja olet kiinnostunut jatkamaan ohjauksessa, tehdään yksilöllisempi suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi, ja sinä päätät tuotekäyttösi laajuudesta jatkossa.